None

Bringåsen1904-1Backen -05 2Bringåsen1950-1flyg 007,Busvebacken h-04Bild 1Josef Hansson, Jenny och Hans Ericsson, Karin och Hans HanssFoton från Amerika 002Bilder från museet 003Bilder från museet 004Bilder från museet 002Bilder från museet 001Backmans nyareOlErs och BygdegårdenGla kyrkan 1900Backmans o PerJakobs 2Backmans o PerJakobs 2OlErs och Bygdegården 2Bygdegården omkr 1905 Per Ericsson, drängen, Stina Persson, Bygdeg mot SO 1905 Erik Persa-StinaBygdegården senareBygdeg mot österFolk på bygdegården 1900Loge v BygdegårdenBygdegården omkr 1905Bygdeg mot SO 1905Kyrkås KaOlov Olovsson o Olov Eriksson, BringåsenJonas Hansa med slåtterfolk1Jonas Hansa med slåtterfolk2Backmans 1903 LogemöteBackmans 1903Dad(Martin) and Joseph 1929Dad and Joseph 1929Karins bilder59Karins bilder74Karins bilder77Karins bilder78001005007 Jöns Backman t h007009011012013028029030 A Norstedts gård (byggn.) Bringåsen d.18.8 -05031034 Jöns o Julia Backman t v. Några systrar till Lars Erikss034035037045 Per Karlssons gård Nordvestra sid Mo h-05047 Ol.Bengtssons gård Uthus Mo 6.8 -05048050051059 Jöns och dräng med hästar059062 Vilka är dessa065066 L. P. Hansander m fam 1904070071072074078084 E. Walls gård Bringåsen -04085087088 Vy med Hans Larssons gård Skjör d 16.8 -05002 Hans Ericsson003004015 Karin, Josef och Hans Hansson015017 Anna Andersson017uteblank ner22 Sara med Bengts pojkar Skjör d.11.8 05033043 Erika Weider Mo h-05046049 O.Bengtssons Erik Mo h-05052 Anna A. & Elsa Eriksson Bringåsen 11.8 -05060 Anna Andersson060075076086 Maria E. & Anna Wall Bringåsen 13.8 -05090097100 P.O.Lithanders gård Lundkälen d.26.8-05101103106 Fr fäst hos Weiders Mo 6.8-05113114115117119126 Karin, Martin och Josef Hansson126127129130135 Grupp fr. O. Bengtsson Mo -05136136143 Ingrid Weiders gård Mo .6-05095 c Ante K-Stig vid hemmet098102 Per o Lara (mask) -03 (Jfr b 232)104 Josef Hansson f 1902104105 Backman Singsjön d. 20.8-05107 Grupp fr P. Karlsson .7-05109 Olaus Larssons pojkar Skjör d. 16.8-05128 Ernst Hemmingsson (faktor) Bringåsen d.15.8-05132 Anna Borglund Mo 6.8-05133 Märta Weider. Mo .6-05138153154PerJakobs lagårdPerJakobs 1943Nils Petter Persson och Hans Ericsson juli-43Ante Nordstedt (PerJakobs)158 b Karl och Emma Karlsson, Mo163166193195196197198211 Kyrkås Ka och Jonas Hansas Lungre212 b 15.7-05 Grupp fr. E. Jonssons Lungre (fr. fr.)213 .6-05 Grupp fr. Weiders Mo214215216217 b218 Jonas Hansas Lungre från Kyrktornet omkr 1905220 b221224225 b226 7.8-05 Ingrid Weiders gård byggn. Mo227 Karl Ers i Bringåsen228 KarlErs-Anna232 b (jfr bild 102)233 Hans Larssons i Skjör 16 aug 1905234235 OlErs i Bringåsen236238 b239 OlErs i Bringåsen äldre246249 b251169199199200 Hans Ericsson202 -05 L Larssons Dräng Mo210219 b, d 15.8 05 Ernst Hemmingsson uniform Bringåsen229230 Logemötet Jonas Thorhuus, Hilda och Edla Eriksd-r230253Lungre 1948Jonas Påls LungreBacken -03Karin H skolinack. hos Karin o Erik Bengtsson Kläppe 1915Fam Ol Ersa BringåsenSkolan 1918