None » 218 Jonas Hansas Lungre från Kyrktornet omkr 1905 (144/178)

Original Image (4468x3456)